Wij geven om

Uw uitdagingen met medewerkers

Mensen worden, samen met de organisaties waar ze deel van uitmaken, voortdurend uitgedaagd. Er wordt van hen verwacht dat ze veranderingen aankunnen als de beste, terwijl ze meer werk in minder tijd moeten doen en toch gemotiveerd horen te blijven. Ja, laat de Superman-vesten maar komen, alstublieft. Het is zo makkelijk te vergeten en zo belangrijk om dat niet te doen, dat een geweldige werknemerservaring net zo waardevol is als een klantervaring. Een aantal vitale middelen kunnen uw organisatie en uw mensen helpen om zich te blijven concentreren op wat belangrijk is en om de retentie van uw werknemers hoog te houden. Uw mensen zijn tenslotte wat uw organisatie echt maakt (of kraakt).

Emotionele intelligentie

Nu verandering steeds meer een constante wordt in ons dagelijks werk, is emotionele intelligentie niet langer een louter hulpmiddel. Het is een essentiële set van vaardigheden die ons in staat stellen om ons te concentreren op wat echt belangrijk is en om emoties, van onszelf en van anderen, beter te begrijpen en ermee om te gaan.

Leiderschap

Afhankelijk van uw teams en van de situatie kan leiderschap leiden, mentorschap, lesgeven, faciliteren, en nog veel meer dingen betekenen. Het is van cruciaal belang om zicht te krijgen op de leiderschapsstijlen van uw managers, want hun impact op teams is essentieel voor alle ervaringen van mensen, zowel binnen als buiten uw bedrijf.

 

Stress

Alle controverse over burn-outs terzijde, we moeten allemaal toegeven: stress is echt. En net zoals mensen gevoelig kunnen zijn voor het waarnemen van stress, kunnen mensen ook gevoelig zijn voor het opwekken ervan bij anderen. Het is van cruciaal belang dat uw managers een optimale “werknemerservaring” creëren en de stress binnen hun teams verlagen.

|

Emotionele intelligentie maakt het verschil

Onze organisaties worden voortdurend uitgedaagd, en dat geldt ook voor ons. We worden geacht om in zeer korte tijd met veel verandering om te gaan, en het liefst al het tumult om te zetten in “positieve leerervaringen”.

Bovendien worden we verondersteld meer te doen met minder – minder hulpmiddelen, minder acties, minder tijd. Minder gesprekken ook, indien mogelijk. Want tijdens al die een-op-een gesprekken of koffiepauzes werken we niet echt – terwijl we al achter waren met wat gisteren moest gebeuren.

Het is een tunnelvisie die jammer is, maar wijdverbreid. Terwijl in feite hogere stressniveaus als gevolg van constante verandering deze zinvolle, empathische sociale interacties en relaties des te belangrijker maken. Ze helpen ons positief en open van geest te blijven, waardoor we het grotere plaatje kunnen zien en oplossingsgericht kunnen denken in plaats van probleemgericht.

|

EQ is net zo belangrijk als IQ

Emotionele intelligentie gaat niet alleen over af en toe empathisch zijn. Het verwijst naar een hele set vaardigheden die je in staat stellen om emoties – zowel van anderen als van onszelf – beter op te vangen en te begrijpen, en om ze op een intelligente manier te beheren en te gebruiken.

Je emotionele intelligentie speelt een vitale rol in je vermogen tot zelfbewustzijn, leiderschap en veerkracht. Het lijkt niet meer dan logisch om emotionele intelligentie net zo belangrijk te vinden voor succes als elke andere vorm van intelligentie.

Emotionele intelligentie

Meer dan een mythe

Academici zijn al tientallen jaren verdeeld over de vraag of Emotionele Intelligentie van nature komt, aangeboren is dan wel of het om een combinatie gaat.

Waar ze het wel over eens zijn, en wat voor ons het meest relevant is, is dit: Emotionele intelligentie (EQ) kan worden waargenomen en het kan worden gemeten in gedrag. Het is niet alleen maar een mythe. Het is een echte troef die mensen in staat stelt om beter, sterker en veerkrachtiger te zijn. Het is een set vaardigheden die mensen in de praktijk kunnen brengen en waar ze voordeel uit kunnen halen.

Ons Triple-A Leadership Profile meet hoe mensen hun emotionele intelligentie vertalen in hun dagelijkse gedrag.

Beheers jouw en andermans

Stress

“Stress is echt. En dat gaat niet alleen om de uren die je doet. Heel veel stress gaat hem om de ervaring.”

Anoniem

In 2019 heeft de WHO burn-out toegevoegd aan de lijst van International Classification of Diseases als een “syndroom” dat het gevolg is van “chronische stress op de werkplek die niet succesvol is aangepakt”. Dit is in twee opzichten interessant. Eén, het is een syndroom dat door iets anders wordt veroorzaakt. Dat wil zeggen: een tijdje vrij nemen van een toxische werkplek, om er na een paar weken weer terug te keren zonder dat er aan de basis iets veranderd is, is geen magische oplossing. En twee: het wordt veroorzaakt door stress op de werkplek. Ongeacht de taboes en controverses die er bestaan rond burn-outs, moeten we dit onder ogen zien: stress is echt.

Stress heeft niet alleen te maken met de uren die mensen elke week kloppen, ervan uitgaande dat minder uren hun stressniveau zal verlagen en vice versa. Mensen die zich geïnspireerd voelen in hun werk en gewaardeerd door collega’s en superieuren ervaren aanzienlijk minder stress op het werk. Wie wél veel stress ervaart, zal daarentegen ondervinden dat goede besluitvorming, strategie en probleemoplossing een pak minder goed lukken.

En ja, mensen kunnen gevoelig zijn voor het ervaren van stress op hun werkplek. Maar mensen kunnen ook gevoelig zijn voor het veroorzaken van stress bij hun collega’s. En dit is een essentieel inzicht om rekening mee te houden, vooral voor leiders en managers. Want dit betekent dat zij een cruciale rol kunnen spelen in de ondersteuning van hun collega’s, het creëren van een gezonde omgeving en een geweldige “werknemerservaring”, met lagere stressniveaus als slechts een van de vele voordelen.

Onze Stressbarometer meet het risico op het opwekken van stress door een bepaalde aanpak in leiderschapsstijlen, en geeft concrete werkpunten aan om te verbeteren. Onze coaching op maat kan uw mensen naar een hoger niveau tillen als zij zelf behoefte hebben aan wat extra ondersteuning.

Over coaches en bazen

Leiderschap

“De kans is groot dat voor elke 10 leidinggevenden die je in je carrière hebt gehad, je waarschijnlijk maar voor twee of drie van hen opnieuw zou willen werken, en dat is als je geluk hebt!”

Shannon Mullen O’Keefe and Adam Hickman in The Hard Truth About Soft Skills In The Workplace

sHet is waar, engagement van veel werknemers wordt voor maar liefst 70% bepaald door hun manager. En als je erover nadenkt, is dat geen verrassing: ook u kent vast wel iemand die zijn baan heeft verlaten – of er is gebleven – vanwege zijn manager. De waarheid is dat het geen gemakkelijke taak is, of uw teams nu cross-functioneel of in silo’s werken, zelfsturend of helemaal niet, of een mengeling van dat alles. We noemen het leiderschap, terwijl in feite een grote verscheidenheid aan vaardigheden zoals mentorschap, faciliteren, onderwijzen, problemen oplossen, en nog veel meer vereist zijn, afhankelijk van elke situatie. En zoals we al eerder zeiden: wat mensen binnen uw organisatie ervaren, straalt door in wat uw klanten, partners en anderen ook ervaren. Dus uw leiders, managers of coaches, hoe ze ook genoemd worden, hebben er veel belang bij om hun werk goed te doen.

Een holistische kijk krijgen op de persoonlijke leiderschapsstijlen van uw managers is cruciaal. Elk van deze stijlen heeft zijn eigen sterke punten en valkuilen, risico’s op het opwekken van stress bij anderen of potentieel om hen te motiveren. Onze Leadership Tool brengt deze stijlen in kaart in termen van Regulerend versus Faciliterend leiderschap, uitgaande van de 3 A’s die van vitaal belang zijn in elke leiderschapsrol:

Accountabiliteit – vertrouwen geven, betrokkenheid creëren en doelstellingen (helpen) bereiken binnen een goede sfeer

Agiliteit – flexibel zijn, in staat zijn om samen met het team veranderingen te managen en problemen op te lossen, alsook (snel) leren van gemaakte fouten

Authenticiteit – leider zijn in en met het team, een positieve menselijke benadering hanteren en andere mensen en hun inspanningen naar waarde schatten